Politieke Provincieraden

Ik zag nu pas de “Niet Tevreden Stem Terug” van vorige donderdag. Er werd een debat gevoerd met de vraag of de provincieraden nog moeten blijven bestaan. Ik vind dat een goede vraag, zéker nadat ik de berekening zag wat ons dat kost.

Is België zo groot dat wij toch nog iets nodig hebben tussen de steden/gemeenten en het federale? Waarvoor hebben we die provincieraad eigenlijk? Ik weet het na dat debat nog niet. En, waarom kunnen alle activiteiten die nu door de provincieraad geregeld worden, niet door de vlaamse regering of door de federale overheid geregeld worden?

Er werd in het debat ook ergens gezegd dat de provincieraad nodig was omdat het een barrière zou vormen tussen de burger en de Wetstraat – als ik het goed begrepen heb. Is dat zo? En is dat nodig? Kunnen wij niet allemaal naar Brussel als wij dat willen? Ik snap het allemaal niet goed.

Als hier dus iemand komt lezen die het mij allemaal kan uitleggen: GRAAG. En hopelijk versta ik er dan nadien iets meer van.4 Reacties

  • Ik kon me voor ‘n keer wel ergens vinden in wat LDD zei: dat politiek orgaan heeft weinig nut, denk ik. Ik kan het ook niet uitleggen alleszins. De provincie als administratie en als tussenliggend niveau is misschien wel nuttig (provinciale aanpak van bv. natuurbeheer lijkt me wel goed), maar daar heb je geen extra parlement voor nodig, misschien een subgroepje van het Vlaamse parlement en wat schepenen of zo. Dat doen ze voor de Senaat ook (deels nu, binnenkort compleet) uiteindelijk.
    Michiel schreef recent WetenschapperMy Profile

  • Dat zijn gewoon weer zoveel postjes die aan politieke vrienden kunnen uitgedeeld worden. Een zoveelste opvangnet voor een tegenvallende nationale of lokale verkiezing. Ik vrees dat daar niet al te snel verandering in zal komen. Liever wat besparen bij de burger!

  • Is geen eenvoudige discussie. Zeker is dat op het moment dat men in Belgie de deelregeringen heeft opgericht, vlaanderen, wallonie, brusse, men vanaf toen al de intentie had de provincies af te bouwen. Het provinciaal domein zomaar afschaffen of de politieke controle afschaffen vraagt toch een degelijk actieplan en zal wel wat tijd nodig hebben. We mpeten immers vermijden dat de provincie feitelijk blijft bestaan maar dan zonder democratische controle. De provincie zorgt nu voor heel wat taken en over iedere taak moet nagedacht worden waar ze democratisch het best thuis hoort. Denk maar aan: provinciale domeinen, controle op werking gemeentes, bouwtoelatingen, …. kortom kijk maar eens op website van de provincie http://www.provant.be/ met wat die allemaal bezig zijn.
    Mijns inziens zou het ook beter zijn om op termijn een aantal diensten naar de gemeenten over te brengen en een aantal naar de vlaamse regering.

    Toch wil ik nog even kwijt dat betreft bv bouwtoelatingen de provincie dikwijls de projectontwikkelaars gelijk geeft tegen de beslissingen op gemeentelijk niveau in…. dit is erg en ver weg van de plaatselijke realiteit. Bewoners blijven dikwijls in de kou staan. Of dit democratischer gaat lopen als deze bevoegdheden bij de vlaamse regering zouden zitten is nog maar de vraag….. tot zover een korte impressie.

  • Ok, dankjullie wel voor de moeite. Als ik het goed begrijp, heeft het nu wel zijn nut, maar zouden we het wel gradueel kunnen afbouwen… Stap voor stap…

Reageer hier zelf:
CommentLuv badge

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake